J D Salinger i nyöversättning

J D Salinger2I dagarna utkommer J D Salingers mästerverk Res takbjälken högt, timmermän och Seymour, en introduktion i nyöversättning av Andreas Vesterlund.

Det betyder att samtliga hittills publicerade berättelser om familjen Glass finns utgivna på svenska och är ute i bokhandeln.
Men som Litterära händelser tidigare kunnat meddela finns rykten om att det postumt kommer att publiceras ytterligare fem
noveller om denna litteraturhistoriens mest intressanta familj. Salingers anhöriga, sonen Matthew Salinger och änkan Colleen Salinger, och författarskapets officiella agentur, Harold Ober Associates vägrar dock att kommentera dessa rykten.

Dekius Lacks nya är en cross over-roman

Den 3 oktober utkommer Dekius Lack nya roman – Den unge Stäppvargen. Den här gången handlar det om tre ungdomsvänner som upptäcker att alla berättelser är berättade. Alla böcker – även denna – har hämtat material från andra berättelser. Här har Lack gissningsvis ännu en storsäljare på gång. Vi har alla hans tidigare roman, Den osynlige polisen, i färskt minne.

Anita Desai berättar om Försvinnandekonstnären

Dagens YouTube-tips. Anita Desai intervjuas i samband med utgivningen av Försvinnandekonstnären (The Artist of Disappearance).

Försvinnandekonstnären finns utgiven på svenska, flyhänt och följsamt översatt av Andreas Vesterlund. Den innehåller tre berättelser, alla tre kretsar kring olika former av imponerande mästerverk som utförts i det fördolda. Det är fråga om en viss sorts levnadskonstnärer, originella skapande själar, som aldrig röner någon uppmärksamhet i offentligheten utan väljer att för alltid stanna i de tillbakadragnas skara, i de tystlåtnas gåtfulla skrå. En av dem gör rent av en konst av att helt försvinna.