War is over – if you want it

John Lennons och Yoko Onos fredsbudskap gick ut som affischkampanj första gången inför julen 1969. De hyrde annonsutrymmen på bästa annonsplatser i storstäder världen över för sitt raka, kortfattade budskap: ”War is over! If you want it.” Folket har redan makten, bara folket inser det, makten att avsluta alla krig. Allt är en fråga om medvetenhet. Och begreppet ”fred” är ett begrepp som kan sprida sig från den ena tänkande varelsen till den andra bara genom att ordet yttras. Viljan till fred har dominoeffekt. Varje ord en individ uttalar kan medföra att hela världen förändras. Inför årets jul, nästan femtio år senare, har Yoko Ono upprättat en webbsida – http://www.warisover.com – där vi lätt kan ladda ner affischen och printa ut den själva. Den finns på 106 olika språk – förstås även på svenska.

John Lennon som seriealbum


John Lennons New York-år kommer som seriealbum i slutet av maj. Albumet bygger på David Foeniknos roman The New York Years från 2010 och kallas en ”true biographical fiction”.

Som teaser har en bokvideo släppts.

Utgivningsdag 2017-05-23. Förlagsinfo från Idea & Design Works:

”In 1975 John Lennon moved to New York City, stopped being a Beatle, and started being a father. Now, experience life with Lennon inside The Dakota as the world’s most famous frontman awakens to the beauty and wonder of his new family while confronting the pains of his past in this graphic novel. Author Cobeyran and illustrator Horne create a story in which we experience Lennon’s therapy sessions as they unfold, full of the allure and mystery befitting the unknown life of a creative giant.”