Kafka som brevskrivare

Kafka_stamp_4Bakhåll är i full färd med sin utgivning av Franz Kafkas skrifter i 18 volymer. Åtta av dessa volymer består av brev som Kafka skrivit. I början av december 2014 utkommer volym 16 (brevvolym sex): Man hör varandra bättre i mörker, med brev från Kafka under perioden 1918 till och med juni 1920.

Kafka_stamp_1Kafka är en fantastisk brevskrivare. Han är öppen och uppriktig, och ryggar inte för att uttrycka de mest känsliga sanningar – sådant som andra skulle rodna över om de ens vågade nudda vid med sina mest hemliga tankar och dessutom är han alltid så oerhört välformulerad, så skoningslöst noggrann vid valet av varje litet ord. Den skarpa precision Kafka är så berömd för i sitt berättande var precis lika vass när han skrev brev.

  Kafka_stamp_5

Föga kunde väl Kafka ana, när han satt och skrev sina brev, att världen skulle vara full av Kafkafrimärken knappt hundra år efter hans död.

Kafka_stamp2Breven i den nya volymen är skrivna under en dramatisk tid i Kafkas privatliv. Hans förlovning med Felice Bauer har slagits upp sedan han drabbades av lungtuberkulos. Han flyttar ut på landet – till sin syster Ottla – i hopp om att kunna kurera sig. Men drabbas av spanska sjukan. Under några dygn svävar han mellan liv och död. Han träffar Julie Wohryzek. Julie är av enkel börd – hon motsvarar inte alls vad Kafkas far Hermann förväntar sig av en svärdotter, vilket han burdust förmedlar till sonen. Ett av dokumenten i denna volym är Kafkas berömda brev till fadern – förmodligen det mest gripande och intressanta brev någon son någonsin har skrivit till sin far. Under denna period brevväxlar Kafka även med Milena Jesenská.

Kafka_stamp3Redan utgivna brevvolymer:
Brevvolym 1: En bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss
Brevvolym 2: Inte ens natten är tillräckligt mycket natt
Brevvolym 3: Jag har inga litterära intressen utan består helt av litteratur
Brevvolym 4: Nu återstår bara att spetsas på pålar
Brevvolym 5: Som att säga spädgris när man menar fet sugga

Kafka_stamp_6

 

Tao Lin lär dig laga mat

Ännu ett Youtube-tips.  Emily Gould bjuder in kända författare till sitt matprogram på nätet. Den här gången blir det mer udda än vanligt. Gästen heter Tao Lin och han lagar mat lika annorlunda som han skriver böcker.

Sno kläder på American Apparel

Tao Lins alt-lit-roman Sno kläder på American Apparel, kommer nu i november 2014 på svenska. Dagens Youtube-tips, den officiella bokvideon:

Tao Lin hyllas som den främste företrädaren för den så kallade alt-lit-generationen. Begreppet alt-lit myntades av bloggaren Cory Stephens 2011 som en beteckning på vad som just nu händer: en hel hord av nya författare har börjat göra sina röster hörda – inte huvudsakligen genom tryckta pappersböcker utan till stor del via den nya stora superkanalen: nätet. Livfulla ivriga kreatörer som använder de nya medierna för att nå ut bättre. Som skapar stora delar av sin litteratur på twitter och facebook, i bloggar, på youtube, tumblr, soundcloud, instagram osv. Och uttrycksformerna blir därefter – uttrycksformer som inte varit möjliga i det som hittills kallats litteratur. Läs mer på Bakhålls webbplats.

Köp boken t ex på Adlibris eller Bokus.