Varning för gamla översättningar

der_processJust nu, 2015, finns de tre översättningar av Franz Kafkas roman Processen till försäljning. Vad har hänt? Hur kommer det sig att fyra (!) förlag samtidigt ger ut denna klassiker? Spelar det någon roll vilken översättning man läser? Ska man som bokköpare kanske rent av välja den bok som har trevligast omslag? Litterära händelser reder ut begreppen. (Bilden: En tysk faksimilutgåva av Der Process.)

Så här ligger det till:

1) Bonniers ger fortfarande ut Processen i Karl Wennbergs översättning från 1945. Den finns både i pocket och kartonage. Denna utgåva baseras på Max Brods förkortade och redigerade utgåvor, och är alltså inte ”komplett”. Om man nu kan tala om komplett om en ofullbordad roman.

2) Modernista ger ut Processen i Ingegärd Martinells översättning från 1981. Den finns både i pocket och inbunden form.
Denna utgåva baseras även den på Max Brods förkortade och redigerade utgåvor, och är alltså inte ”komplett”.

3) År 2010 kom Bakhåll med den nya svenska översättningen av Processen som följer den tyska textkritiska utgåvan. Fem kapitel har tillkommit och tusentals korrigeringar har gjorts. Översättarna Hans Blomqvist och Erik Ågren har för övrigt tilldelats Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris och Samfundet De Nios översättarpris för detta arbete. (Nyöversättningen finns även som Novapress-pocket.)

Kafkas kvarlåtenskap var länge huvudsakligen tillgänglig i volymer redigerade och utgivna av Max Brod. Brods redigeringsarbete har emellertid skarpt kritiserats. Man har påpekat att han gav ut avsnitt som Kafka strukit om han fann det motiverat av sin egen uppfattning om berättelsens logik, att han uteslöt avsnitt som han bedömde som onödiga upprepningar, gjorde ingrepp i Kafkas interpunktion och styckeindelning, satte ihop olika versioner av samma berättelse till en egen version, hittade på nya titlar på Kafkas berättelser och avstod från att ange vissa av Kafkas osv. Utan att ta ställning till det rättvisa i alla anklagelser mot Brod kan man konstatera att läget ur källkritisk synvinkel inte varit idealiskt. En undersökning som i början av femtiotalet utfördes av den australiensiske germanisten Eric L Marson gav det förbluffande resultatet att Brods andra upplaga av Processen innehåller inte mindre än 1778 avvikelser från den första upplagan. Sådant fick givetvis litteraturvetarna att undra vad det egentligen stod i Kafkas manuskript. Men det ville Brod inte lämna ifrån sig. Men Brod dog 1968 och till slut blev Kafkas originalmanuskript tillgängligt. Manuskriptet finns idag forskningsbiblioteket Bodleian Library i Oxford i England. Den textkritiska utgåvan av den tyska texten, som verkligen följer Kafkas handskrivna manuskript, utkom 1990. Endast en av de svenska översättningar som nu finns att köpa följer denna, nämligen Blomqvist-Ågrens.

Vilken översättning ska man då välja? Det framstår med andra ord som ganska lätt att att välja. Valet faller på Blomqvist och Ågrens översättning utgiven av Bakhåll som inbunden bok och av Novapress som pocket.

Köp boken t ex på Bokus eller Adlibris.

Se även artikeln: Några ord om Kafkas roman Processen.

Ny het Kerouac-auktion på gång

An 18-page letter written by Beat-era icon Cassady is shown to reporters in San Francisco

Dags att ladda plånboken? Neal Cassadys 16 000 ord långa brev till Jack Kerouac, det s k  ”Joan Anderson-brevet”, har återfunnits. Brevet som fick Kerouac att skriva On the Road på sitt välkända vis, illustrerat av nedanstående bild på bokens originalmanuskript. Den över 35 meter långa rullen som Kerouac laddade sin skrivmaskin för att hans kreativa flöde inte skulle störas.

Just nu pågår en bitter strid om rättigheterna till brevet mellan Kerouacs och Cassadys arvingar, men man räknar med att det snart ska säljas på auktion. Läs mer på t ex The Beat Museums webbplats: http://www.kerouac.com/blog/2014/11/neal-cassadys-joan-anderson-letter-found/

On-the-Road-scroll

Tao Lin berättar om att överleva som författare

Dagens YouTube-tips: Tao Lin berättar om hur han hankat sig fram som författare UTAN att ta vanliga jobb.

Tao Lin hyllas som den främste företrädaren för den så kallade alt-lit-generationen. Begreppet alt-lit myntades av bloggaren Cory Stephens 2011 som en beteckning på vad som just nu händer: en hel hord av nya författare har börjat göra sina röster hörda – inte huvudsakligen genom tryckta pappersböcker utan till stor del via den nya stora superkanalen: nätet. Livfulla ivriga kreatörer som använder de nya medierna för att nå ut bättre. Som skapar stora delar av sin litteratur på twitter och facebook, i bloggar, på youtube, tumblr, soundcloud, instagram osv. Och uttrycksformerna blir därefter – uttrycksformer som inte varit möjliga i det som hittills kallats litteratur.

I Sverige är Tao Lin aktuell med den knappt hundrasidiga kortromanen Sno kläder på American Apparel i översättning av Andreas Vesterlund.